Home I Hotel & Resorts I แกลเลอรี่รูปภาพ I การเดินทาง I แผนที่ I การดำน้ำ I รายการท่องเที่ยว I ข้อมูลมัลดีฟส์ I สภาพอากาศ I เกี่ยวกับบริษัท I Contact us

เงื่อนไขการเดินทาง และการจองที่พัก

ารจองที่พักและบริการ

หนังสือเดินทาง ผู้เดินทางเข้ามัลดีฟส์ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนในช่วงระหว่างการเดินทาง

กรอกแบบฟอร์มการจองที่พักลงในใบจองของรีสอร์ทที่ท่านต้องการเลือกใช้บริการ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมชื่อผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษที่สะกดอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง หากมีเด็กกรุณาใส่วัน เดือน และปีเกิดด้วย
หลังจากส่งใบจองที่พักแล้ว ทางบริษัทฯจะติดต่อกลับไปยืนยันการจองที่พักของท่านภายใน 24 -48 ชม.

1. เลือกแพ็กเกจหรือรีสอร์ทที่ท่านชื่นชอบ ควรเลือกให้ตรงความต้องการของท่านเอง (ปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้)

2. จองที่พักผ่านทางเวปไซด์ ในหน้าของรีสอร์ท หรือหน้าแพ็กเกจ ที่ท่านต้องการ หรือจองผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเรา

3. ราคาสามารถใช้ในเวปนี้ได้ทันที ทุกราคา Up date ตามวันที่ท่านต้องการเดินทาง

4. ชำระค่ามัดจำ 30% เมื่อรีสอร์ทยืนยันการเข้าพัก และชำระเต็มจำนวนก่อนเดินทาง 30 วัน (ตรวจสอบจาก Invoice เรียกเก็บจากทางบริษัทฯ) ชำระเงินโดยการโอนผ่านทางธนาคาร

5. รับ Voucher + ของที่ระลึก ซองกันน้ำ + กระเป๋ากันน้ำขนาด 5 ลิตร + ป้ายผูกกระเป๋ามัลดีฟส์ + เมื่อท่านชำระเงินครบ 100%

6. ควรจองที่พักก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน เพื่อให้ได้ที่พักตามต้องการ/กรณีเร่งด่วน หากมีที่พักว่าง เราสามารถจัดการให้ท่านเดินทางได้ภายใน 24 ช.ม. เช่นกัน

กรณีมีเด็กเดินทางด้วย

เด็กจะต้องมีอายุ 2 - 11 ปี ราคาจะพิเศษกว่าผู้ใหญ่ และขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม กรุณาติดต่อทางบริษัทฯเพื่อขอราคาที่ info@maldivespackage.com
** เนื่องจากที่พักในมัลดีฟส์เป็นเกาะและติดทะเล...บางรีสอร์ทจะไม่อนุญาตให้นำเด็กเข้าพักในประเภทห้องพักโซน Water Bungalow ที่อยู่กลางน้ำ นอกจากนั้นในช่วงระหว่างการพัก เด็กจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

การชำระค่าบริการ

เงินสด การโอนเงินเข้าบัญชี หรือเช็ค สั่งจ่ายตามชื่อบัญชีด้านล่าง: เมื่อรีสอร์ท และสายการบินยืนยันการเดินทางของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะแจ้งและเรียกเก็บค่ามัดจำการเดินทาง ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละรีสอร์ทและ ระยะเวลาการจองก่อนการเดินทาง

**หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางบริษัทฯที่หมายเลข 0-21383648-9 หรือ Fax 0-21383646 หรือ email: info@maldivespackage.com
หากท่านต้องการใบกำกับภาษีกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกชื่อหรือบริษัทฯ และที่อยู่ได้อย่างถูกต้อง

การเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท

เรือรับ-ส่ง ตลอดการเดินทางที่มัลดีฟส์ ส่วนใหญ่จะเป็นเรือของทางแต่ละรีสอร์ท และไม่ได้เป็นแบบส่วนตัว ซึ่งรวมอยู่ในค่าบริการแล้ว

หากมีการใช้บริการเครื่องบิน Seaplane จะมีการจำกัดน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อท่าน กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง หนักไม่เกิน 5 กก.

ข้อตกลงทั่วไปในการเข้าพัก

การ Check in เวลา Check in โดยทั่วไป คือ หลังจาก 14.00 น. การ Check-in เข้าที่พักในช่วงเช้าสามารถเข้าพักได้หากมีห้องพักว่าง
การ Check out เวลา Check out คือ 12.00 น. ในกรณีที่เครื่องออกดึก ท่านสามารถแจ้งการ check-out late กับทางรีสอร์ทล่วงหน้าได้ในกรณีที่ไม่มีผู้ใช้พักต่อจากท่าน หากห้องพักเต็มอาจต้องเช็คออกตอนเที่ยงแล้วฝากกระเป๋าไว้กับทางรีสอร์ท ช่วงบ่ายท่านยังสามารถใช้กิจกรรมของรีสอร์ทได้ หรือเดินทางเข้าไปเดินเล่นในเมืองเพื่อรอขึ้นเครื่อง

การเปลี่ยนแปลงราคาตั๋วเครื่องบิน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ค่าตั๋วเครื่องบิน, ภาษีสนามบินต่างประเทศ, Fuel Surcharge โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ในกรณีที่ยังไม่มีการตกลงและยืนยันเดินทาง เพราะกรณีดังกล่าวขึ้นอยู่กับค่าเงินระหว่างประเทศ และการขึ้นราคาน้ำมันมักเปลี่ยนแปลงโดยกะทันหัน

การยกเลิกการเดินทาง

รีสอร์ทเกือบทุกรีสอร์ทในมัลดีฟส์มีจะไม่คืนเงินหากท่านยกเลิกการเดินทางในช่วงใกล้เดินทาง ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละโรงแรม กรุณาตรวจสอบก่อนการจองให้เรียบร้อย

กระเป๋าเดินทาง

น้ำหนักกระเป๋าเดินทางสำหรับแต่ละท่านในการฝากลงใต้ท้องเครื่องคือ 20 กก. ส่วนกระเป๋าถือขึ้นเครื่องขนาดต้องไม่ใหญ่กว่า 22" x 14" x 10" และไม่หนักกว่า 7 กก. หากน้ำหนักเกินกำหนด ท่านต้องชำระค่าระวางด้วยตัวเอง

การชำรุด หรือสูญหายของทรัพย์สิน

นักท่องเที่ยวต้องตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งของที่ท่านนำติดตัวมาด้วย ทางบริษัทฯ สามารถบริการติดตามให้ท่านได้ ข้อจำกัดคือไม่สามารถรับผิดชอบสิ่งของของท่านได้ หากเกิดการชำรุด หรือสูญหายระหว่างเดินทางโดยสายการบิน ท่านต้องแจ้ง และแสดง Baggage Tag กับแผนกสัมภาระของสายการบินโดยทันที ทางสายการบินจะมีการติดตามและรับผิดชอบภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ของสายการบินนานาชาติ

อื่นๆ

นักท่องเที่ยวต้องยอมรับหากเกิดกรณี สายการบินล่าช้า, การประท้วงนัดหยุดงาน, สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย, การเจ็บป่วย เหตุการณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ แต่ทางบริษัทฯจะช่วยบริการ และอำนวยการให้ท่านเกิดประโยชน์สูงสุดในระหว่างการเดินทาง


Maldives Package Co., Ltd. (TAT) 11/05856 5/44 Biz Town Soi Srinakarin 46/1 Srinakarin Rd. Prawate, Bangkok, Thailand 10250

Maldives Tourism Board Registration Number : TRA 698 Licence Number: 88-LR/TA/2010/75

เวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ 09:00-18:00 / คุณนัท 0923401111 / คุณลูกศร 0800757333 / คุณหนุ่ม 0888575555 Tel : 0 2138 3648-9 (5 คู่สาย)

วันเสาร์ - อาทิตย์ : 11.00-15.00 / 0933266620

English speaking 0923401111 / Email : info@maldivepackage.com

: @maldivespackage https://www.facebook.com/maldives.package